ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่หอสมุดกลาง ชั้น4,5


กลุ่มของปัญหา ปัญหาทั่วไป
ประเภทของปัญหา ปัญหาทั่วไป
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ประสานมิตร
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เนื่องจากอุปกรณ์ จ่ายกระแสไฟฟ้าบนสายแลน (poe) หลุดออกจากจุดเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ access poinที่หอสมุดกลาง ชั้น4,5 ทำให้ใช้ wise@psm และ eduroam ไม่ได้ จำนวน 2 ตัว

การแก้ปัญหา เชื่อมต่ออุปกรณ์ จ่ายกระแสไฟฟ้าบนสายแลน (poe) เข้ากับอุปกรณ์access point ที่หอสมุดกลาง ชั้น4,5 ส่งผลให้ใช้ wise@psm และ eduroam ได้

E-mail ผู้ประกาศ   suthisa@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   suthisa@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 29 ตุลาคม 2561    เวลา  10:30 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 29 ตุลาคม 2561    เวลา  11:45 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 1 ชั่วโมง 15 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005