ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

DHCP เชื่อมต่อไปยังคณะแพทย์ระบุค่าผิด


กลุ่มของปัญหา Network
ประเภทของปัญหา สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ คณะแพทยศาสตร์
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เนื่องจาก IP Address ที่แจกให้คณะแพทย์ผิด จาก IP Address 10.3.123.xxx ซึ่งIP Address ที่ควรได้รับคือ 10.1.123.xxx

การแก้ปัญหา โดยได้แก้ไขค่าจาก deny known clients; เป็นค่า deny unknown-clients; และแก้ไข IP Address เป็นค่าที่ถูกต้อง สามารถรองรับการใช้งานได้ตามปกติ

E-mail ผู้ประกาศ   suthisa@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   suthisa@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 23 มีนาคม 2561    เวลา  10:00 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 23 มีนาคม 2561    เวลา  12:30 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 2 ชั่วโมง 30 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005