ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

ขอแจ้งปิดการให้บริการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโพธิวิชชาลัย จังหวัดตาก ชั่วคราว


กลุ่มของปัญหา Electric
ประเภทของปัญหา การไฟฟ้าแจ้งตัดกระแสไฟฟ้า
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ทุกหน่วยงาน
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เนื่องจากมีการปรับปรุงย้ายแนวสายไฟฟ้า เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อสร้างขยายถนน บริเวณด่านบ้านห้วยยะอุ ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานเครืยข่ายได้ ในวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 00:00 น.

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

การแก้ปัญหา แก้ไขการปรับปรุงย้ายแนวเสาไฟฟ้า แล้วเสร็จในวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 04:00 น.

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

E-mail ผู้ประกาศ   suthisa@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   suthisa@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 18 มกราคม 2562    เวลา  00:00 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 18 มกราคม 2562    เวลา  04:00 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 4 ชั่วโมง 0 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005