ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

อุปกรณ์ access point ชำรุด ที่อาคารวิทยาลัยนานาชาติ


กลุ่มของปัญหา ปัญหาทั่วไป
ประเภทของปัญหา ปัญหาทั่วไป
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ประสานมิตร
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม อุปกรณ์ access point ชำรุด ที่อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ชั้นที่ 11
และสาย lan เชื่อมต่อหลุดจากอุปกรณ์ access point ที่อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ชั้นที่ 6 7
ทำให้ใช้ wise@psm และ eduroam ไม่ได้

การแก้ปัญหา ดำเนินการส่งอุปกรณ์ซ่อม และแก้ไขเชื่อมต่อสาย lan กับอุปกรณ์ access point ที่อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ชั้นที่ 6 7
ทำให้ใช้ wise@psm และ eduroam ได้ตามปกติ

E-mail ผู้ประกาศ   prakitl@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   prakitl@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 15 กุมภาพันธ์ 2561    เวลา  09:00 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 16 กุมภาพันธ์ 2561    เวลา  10:30 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 25 ชั่วโมง 30 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005