ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

ระบบ wise-psm ขัดข้อง


กลุ่มของปัญหา ปัญหาทั่วไป
ประเภทของปัญหา ปัญหาทั่วไป
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ประสานมิตร
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เนื่องจากdatabase ขัดข้องทำให้ระบบ VM ของ wise-psm ขัดข้อง ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งาน wise-psm ได้ โดยระบบปิดการทำงานเอง

การแก้ปัญหา เจ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์เข้ามาดำเนินการ รีบูทระบบ wise และรีบูท database ของระบบเพื่อให้ระบบกลับมาใช้ตามปกติ

E-mail ผู้ประกาศ   suthisa@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   suthisa@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 5 พฤษภาคม 2561    เวลา  05:45 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 7 พฤษภาคม 2561    เวลา  08:30 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 50 ชั่วโมง 45 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005