ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น1,12


กลุ่มของปัญหา ปัญหาทั่วไป
ประเภทของปัญหา ปัญหาทั่วไป
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ประสานมิตร
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เนื่องจากทีการทำฝ้า ที่อาคารศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น1 ส่งผลให้อุปกรณ์ จ่ายกระแสไฟฟ้าบนสายแลน (poe) หลุดออกจากจุดเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ access point และอุปกรณ์สวิทซ์ของชั้น 12 ชำรุดเนื่องจากอุปกรณ์ร้อน ส่งผลให้อาจเกิดการขัดข้องภายใน ส่งผลให้ใช้ wise@psm และ eduroam ไม่ได้

การแก้ปัญหา ถอดอุปกรณ์ access point ของชั้น1 ออกชั่วคราวเนื่องจากทางอาคารเห็นว่า อุปกรณ์ไม่ได้ใช้งานในส่วนนี้แล้ว จึงถอดออกชั่วคราว ส่วนอุปกรณ์ชั้น 12 ทางเจ้าหน้าที่สำนักคอมได้ช่วยเปลี่ยนสวิทซ์ของทางอาคารศิลปกรรมชั้น 12 ส่งผลให้อุปกรณ์ access point ที่อาคารศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น12 ทำให้ใช้ wise@psm และ eduroam ได้ตามปกติ

E-mail ผู้ประกาศ   suthisa@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   suthisa@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 30 เมษายน 2561    เวลา  09:00 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 30 เมษายน 2561    เวลา  13:30 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 4 ชั่วโมง 30 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005