ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดบริเวณรพ.ศูนย์การแพทย์


กลุ่มของปัญหา Electric
ประเภทของปัญหา หม้อแปลงระเบิด
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ องครักษ์
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เกิดเหตุหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดที่บริเวณรพ.ศูนย์การแพทย์ ส่งผลให้ทุกคณะ ทุกอาคารในมศว องครักษ์ไฟฟ้าดับ เครือข่าประจำอาคาร ระบบโทรศัพท์ VoIP ภายในหน่วยงาน ใช้งานไม่ได้, ห้อง data center ระบบเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรองทำงานตามปกติ, การเชื่อมต่อระหว่างประสานมิตร - องครักษ์, การเชื่อมต่อระหว่างองครักษ์ - Uninet ปกติ

การแก้ปัญหา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้ามาแก้ไขปัญหาหม้อแปลงระเบิดให้แล้ว ทุกอาคารสามารถใช้งานได้ตามปกติ ระบบเครือข่ายประจำอาคารปกติ ระบบโทรศัพท์ VoIP ประจำอาคารปกติ เครื่องปั่นไฟฟ้าสำรองยังมีน้ำมันประมาณ 3 ใน 4 ของถัง

E-mail ผู้ประกาศ   syumporn@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   syumporn@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 28 กันยายน 2562    เวลา  11:29 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 28 กันยายน 2562    เวลา  12:30 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 1 ชั่วโมง 1 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005