ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

ระบบไฟฟ้าขัดข้อง


กลุ่มของปัญหา Electric
ประเภทของปัญหา ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ทุกหน่วยงาน
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม ระบบไฟฟ้าขัดข้อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขัดข้อง ทำให้ไฟฟ้าดับที่ห้องคอมพิวเตอร์กลาง

การแก้ปัญหา ตรวจสอบพบว่า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขัดข้อง เพราะตัวเซ็นเซอร์ระบบแรงดันน้ำมันเครื่องทำงานไม่ปกติ แจ้งให้งานพัสดุดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

E-mail ผู้ประกาศ   prakitl@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   prakitl@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 18 มกราคม 2562    เวลา  18:00 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 18 มกราคม 2562    เวลา  21:30 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 3 ชั่วโมง 30 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005