ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

ระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย ฝั่งประสานมิตรขัดข้อง


กลุ่มของปัญหา ปัญหาทั่วไป
ประเภทของปัญหา ปัญหาทั่วไป
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ประสานมิตร
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม ระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย ฝั่งประสานมิตร เกิดการขัดข้อง ผู้ดูแลระบบกำลังดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

การแก้ปัญหา ระบบได้ทำการแก้ไขแล้วเสร็จ และสามารถใช้งานระบบโทรศัพท์ ของมหาวิทยาลัย ฝั่งประสานมิตรได้ตามปกติ

E-mail ผู้ประกาศ   suthisa@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   suthisa@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 28 พฤษภาคม 2561    เวลา  06:00 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 28 พฤษภาคม 2561    เวลา  14:30 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 8 ชั่วโมง 30 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005