ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

ยกเลิกการใช้งานอุปกรณ์ access point ชั่วคราว


กลุ่มของปัญหา ปัญหาทั่วไป
ประเภทของปัญหา ปัญหาทั่วไป
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ประสานมิตร
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เนื่องจากอาคาร 8 มีการปรับปรุงอาคาร จึงทำการถอดตัวอุปกรณ์ access point ออกชั่วคราว

การแก้ปัญหา ถอดอุปกรณ์ ออกเพื่อรอการปรับปรุงอาคารให้แล้วเสร็จ จึงนำไปติดตามเดิม จำนวน2 ตัว ที่เป็นของwise-psm และอีก2 ตัวเป็นนของ wise@true รวมทั้งสิ้น 4 ตัว

E-mail ผู้ประกาศ   suthisa@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   suthisa@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 12 มีนาคม 2561    เวลา  10:00 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 26 มีนาคม 2561    เวลา  15:03 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 341 ชั่วโมง 3 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005