ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

อุปกรณ์ Switch ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารเรียนรวม ชั้น 2


กลุ่มของปัญหา ปัญหาทั่วไป
ประเภทของปัญหา ปัญหาทั่วไป
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ประสานมิตร
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม อุปกรณ์ Switch ชำรุด เนื่องจากเกิดการรั่วที่ฝ้าเพดาน ชั้น2 โดยบริเวณที่รั่วอยู๋ตรงกับตู้แล็ค Switch และ poe ของอุปกรณ์ access point ส่งผลให้switch ชำรุด จึงไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ชั่วคราว

การแก้ปัญหา เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สำนักคอม ถอดสวิทเพื่อนำไปตรวจสอบ ทางเจ้าหน้าที่อาคารได้ติดต่อช่างเพื่อซ่อมบำรุงฝ้าเพดาน และย้ายจุดติดตั้งตู้แล็คใหม่แล้วเสร็จ จึงทำการติดตั้งสวิทตัวใหม่ แทนตัวเดิมที่ชำรุด ส่งผลให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ

E-mail ผู้ประกาศ   suthisa@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   suthisa@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 16 พฤษภาคม 2561    เวลา  08:00 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 17 พฤษภาคม 2561    เวลา  15:45 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 31 ชั่วโมง 45 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005