ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องภายใน


กลุ่มของปัญหา ปัญหาทั่วไป
ประเภทของปัญหา ปัญหาทั่วไป
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ประสานมิตร
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องภายใน อาคาร 3 อาคารประสานมิตร เนื่องจาก มีไฟดัยในช่วงเช้า ส่งผลให้คอนฟิคของสวิทหายไป ส่งผลให้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตไม่ได้ ภายในอาคาร

การแก้ปัญหา เจ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์ ดำเนินการตรวจสอบสวิทของอาคารและทำการคอนฟิคสวิทใหม่ ของอาคาร 3 อาคารประสานมิตร เบื้องต้นกลับมาใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ

E-mail ผู้ประกาศ   suthisa@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   suthisa@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 6 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา  08:30 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 6 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา  11:30 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 3 ชั่วโมง 0 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005