ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน อาคาร3 อาคารประสานมิตร ที่ชั้น2,3


กลุ่มของปัญหา ปัญหาทั่วไป
ประเภทของปัญหา ปัญหาทั่วไป
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ประสานมิตร
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ ชั้น 2 เกิดอาการรีบูทเองของตัว access poin และชั้น 3 พบว่าaccess poin ชำรุดจำนวน 2 ตัว เนื่องจากไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าบนสายแลน (poe) ให้กับaccess poin ได้ ส่งผลให้ใช้ wise@psm และ eduroam ไม่ได้ จำนวน 3 ตัว

การแก้ปัญหา เจ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์ เข้าเปลี่ยนอุปกรณ์ access poin จำนวน 2 ตัว ที่เชื่อมต่อบริเวณชั้น 3 และตรวจสอบตัว access poin ชั้น 2 จำนวน 1 ตัวพบว่า access poin พบคำสั่งผิดปกติของการใช้งาน จึงนำมาตรวจสอบ และนำอุปกรณ์เข้าติดตั้งที่เดิม ส่งผลให้ใช้ wise@psm และ eduroam ได้

E-mail ผู้ประกาศ   suthisa@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   suthisa@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 30 มกราคม 2562    เวลา  10:30 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 30 มกราคม 2562    เวลา  12:30 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 2 ชั่วโมง 0 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005