ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับโพธิวิชาลัยสระแก้วใช้งานไม่ได้


กลุ่มของปัญหา Network
ประเภทของปัญหา สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับโพธิวิชชาลัย สระแก้ว
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ทุกหน่วยงาน
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับโพธิวิชาลัยสระแก้วใช้งานไม่ได้
กำลังดำเนินการแก้ไข ขออภัยในความไม่สะดวก

การแก้ปัญหา แจ้งบริษัท TOT แก้ไขสายสัญญาณเชื่อมต่อ และเข้ามาดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

E-mail ผู้ประกาศ   prakitl@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   prakitl@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 12 กันยายน 2560    เวลา  08:00 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 12 กันยายน 2560    เวลา  15:00 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 7 ชั่วโมง 0 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005