ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

ไฟเบอร์เชื่อมต่อสัญญาณระหว่างองค์รักษ์ กับทาง uninet ขัดข้อง


กลุ่มของปัญหา Network
ประเภทของปัญหา สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ องครักษ์
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม ไฟเบอร์เชื่อมต่อสัญญาณระหว่างองค์รักษ์ กับทาง uninet ขัดข้อง เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ประสานงานกับทาง uninet เพื่อทำการแก้ไขปัญหา โดยสาเหตุมาจากNode ที่จังหวัดสระแก้วเกิดไฟฟ้าขัดข้อง ส่งผลให้จังหวัดดังต่อไปนี้ได้รับผลกระทบทางด้านเครือข่าย จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และเขตธัญบุรี เป็นต้น ระหว่างนี้ระบบ intranet ภายในยังสามารถให้บริการได้ตามปกติค่ะ

E-mail ผู้ประกาศ   suthisa@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 9 กรกฎาคม 2562    เวลา  14:00 น.


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005